Ấm Trà Tử Sa Thạch Biều

Tên ấm : Thạch Biều

Chất liệu : Đoàn sa

Dung tích : 150ml

Tình trạng : Ấm mới

ấm thạch biều thủ công chế triện ấm trà tử sa thạch biều ấm trà tử sa thạch biều ấm trà tử sa thạch biều độc ẩm ấm tử sa thạch biều dẹt ấm thạch biều nhị ẩm vòi ấm tử sa thạch biềuDSC_0444

Bài viết khác

Bộ Chén Uống Trà Tứ Quý - Chủ Nhật 20/03/2016

Chén Uống Trà Hoa Cúc - Chủ Nhật 20/03/2016

Chén Trà Sứ Định Diêu Hoa Cúc - Chủ Nhật 20/03/2016

Bộ Trà Cụ Tre Gốm Đen - Chủ Nhật 20/03/2016

Bộ Trà Cụ Tre Du Lịch - Chủ Nhật 20/03/2016

Ấm Tử Sa Thạch Lựu (ATS38031682) - Thứ Tư 09/03/2016

Ấm Tử Sa Lê Hình (ATS22031681) - Thứ Tư 09/03/2016

Ấm Tử sa Nghi Hưng Chuyết Chỉ (ATS23031680) - Thứ Tư 09/03/2016

Ấm Tử Sa Thạch Biều Tử Dã (ATS25031679) - Thứ Tư 09/03/2016

Ấm Tử Sa Phỏng Cổ Như Ý (ATS34031678) - Thứ Tư 09/03/2016