Ấm Trà Tử Sa Trúc Phúc TS38081543

Tên dáng ấm : Trúc Phúc,  đồng âm với tử chúc phúc, trúc đồng âm với chúc , hình tượng con dơi tiếng hán đồng âm với phúc, 5 con dơi trên thân ấm là ngũ phúc lâm môn. Một dáng ấm có nhiều ý nghĩa.

Dung tích : 120ml

Chất liệu : Lam sa

Tình trạng : Ấm mới

ấm tử sa dáng trúc phúc DSC_0208 DSC_0211 DSC_0213 DSC_0215 DSC_0216 DSC_0217

Bài viết khác

Bộ Chén Uống Trà Tứ Quý - Chủ Nhật 20/03/2016

Chén Uống Trà Hoa Cúc - Chủ Nhật 20/03/2016

Chén Trà Sứ Định Diêu Hoa Cúc - Chủ Nhật 20/03/2016

Bộ Trà Cụ Tre Gốm Đen - Chủ Nhật 20/03/2016

Bộ Trà Cụ Tre Du Lịch - Chủ Nhật 20/03/2016

Ấm Tử Sa Thạch Lựu (ATS38031682) - Thứ Tư 09/03/2016

Ấm Tử Sa Lê Hình (ATS22031681) - Thứ Tư 09/03/2016

Ấm Tử sa Nghi Hưng Chuyết Chỉ (ATS23031680) - Thứ Tư 09/03/2016

Ấm Tử Sa Thạch Biều Tử Dã (ATS25031679) - Thứ Tư 09/03/2016

Ấm Tử Sa Phỏng Cổ Như Ý (ATS34031678) - Thứ Tư 09/03/2016