Ấm Tử Sa (ATS35600415)

Ấm Tử Sa cũ đắp nổi họa tiết hoa mẫu đơn trên thân ấm,nắp ấm tạo hình như đỉnh xông trầm

Dung tích : 200 ml

Chất liệu : Chu sa

Tình trạng : Ấm cũ

ấm tử sa cũ DSC_0149 ấm tử sa dáng đỉnh xông trầm DSC_0155 DSC_0152 DSC_0153 DSC_0157 DSC_0156

Bài viết khác

Bộ Chén Uống Trà Tứ Quý - Chủ Nhật 20/03/2016

Chén Uống Trà Hoa Cúc - Chủ Nhật 20/03/2016

Chén Trà Sứ Định Diêu Hoa Cúc - Chủ Nhật 20/03/2016

Bộ Trà Cụ Tre Gốm Đen - Chủ Nhật 20/03/2016

Bộ Trà Cụ Tre Du Lịch - Chủ Nhật 20/03/2016

Ấm Tử Sa Thạch Lựu (ATS38031682) - Thứ Tư 09/03/2016

Ấm Tử Sa Lê Hình (ATS22031681) - Thứ Tư 09/03/2016

Ấm Tử sa Nghi Hưng Chuyết Chỉ (ATS23031680) - Thứ Tư 09/03/2016

Ấm Tử Sa Thạch Biều Tử Dã (ATS25031679) - Thứ Tư 09/03/2016

Ấm Tử Sa Phỏng Cổ Như Ý (ATS34031678) - Thứ Tư 09/03/2016