Ấm Tử Sa Bó Trúc

Tên dáng ấm : Bó Trúc

Chất liệu : Chu sa cũ

Triện ấm : Nghi Hưng Trung Quốc ( Xưởng 1 )

Dung tích : 150 ml

Tình trạng : Ấm cũ

ấm tử sa bó trúc độc ẩm nắp ấm tử sa bó trúc ấm đất chu sa cũ ấm tử sa cũ xưởng 1 triện nghi hưng trung quốc ấm trà tử sa bó trúc quai ấm bó trúc ấm bó trúc ấm tử sa bó trúc ấm tử sa dáng bó trúc

Bài viết khác

Bộ Chén Uống Trà Tứ Quý - Chủ Nhật 20/03/2016

Chén Uống Trà Hoa Cúc - Chủ Nhật 20/03/2016

Chén Trà Sứ Định Diêu Hoa Cúc - Chủ Nhật 20/03/2016

Bộ Trà Cụ Tre Gốm Đen - Chủ Nhật 20/03/2016

Bộ Trà Cụ Tre Du Lịch - Chủ Nhật 20/03/2016

Ấm Tử Sa Thạch Lựu (ATS38031682) - Thứ Tư 09/03/2016

Ấm Tử Sa Lê Hình (ATS22031681) - Thứ Tư 09/03/2016

Ấm Tử sa Nghi Hưng Chuyết Chỉ (ATS23031680) - Thứ Tư 09/03/2016

Ấm Tử Sa Thạch Biều Tử Dã (ATS25031679) - Thứ Tư 09/03/2016

Ấm Tử Sa Phỏng Cổ Như Ý (ATS34031678) - Thứ Tư 09/03/2016