Ấm Tử Sa Cúc Lôi

Tên dáng ấm : Cúc Lôi

Dung tích : 130 ml

Chất liệu : Đoàn sa

Tình trạng : Ấm mới

Ấm tử sa cúc lôi vòi ấm cúc lôi ấm trà tử sa dáng cúc lôi quai ấm cúc lôi ấm tử sa nghi hưng dáng cúc lôi nắp ấm cúc lôi triện ấm cúc lôi ấm tử sa cúc lôi toàn thủ công

 

Bài viết khác

Bộ Chén Uống Trà Tứ Quý - Chủ Nhật 20/03/2016

Chén Uống Trà Hoa Cúc - Chủ Nhật 20/03/2016

Chén Trà Sứ Định Diêu Hoa Cúc - Chủ Nhật 20/03/2016

Bộ Trà Cụ Tre Gốm Đen - Chủ Nhật 20/03/2016

Bộ Trà Cụ Tre Du Lịch - Chủ Nhật 20/03/2016

Ấm Tử Sa Thạch Lựu (ATS38031682) - Thứ Tư 09/03/2016

Ấm Tử Sa Lê Hình (ATS22031681) - Thứ Tư 09/03/2016

Ấm Tử sa Nghi Hưng Chuyết Chỉ (ATS23031680) - Thứ Tư 09/03/2016

Ấm Tử Sa Thạch Biều Tử Dã (ATS25031679) - Thứ Tư 09/03/2016

Ấm Tử Sa Phỏng Cổ Như Ý (ATS34031678) - Thứ Tư 09/03/2016