Ấm Tử Sa Duyên Phật Đề Lương TS48081513

Tên dáng ấm : Duyên Phật Đề Lương

Dung tích : 250 ml

Chất liệu : Chu sa vẽ vàng 24k, Quai xách bằng đồng vàng. Thân ấm khắc bát nhã tâm kinh

Tình trạng : Ấm mới

ấm tử sa duyên phật đề lương DSC_0219 ấm tử sa khắc bát nhã tâm kinh DSC_0221 DSC_0222 DSC_0223 DSC_0225 DSC_0224

Bài viết khác

Bộ Chén Uống Trà Tứ Quý - Chủ Nhật 20/03/2016

Chén Uống Trà Hoa Cúc - Chủ Nhật 20/03/2016

Chén Trà Sứ Định Diêu Hoa Cúc - Chủ Nhật 20/03/2016

Bộ Trà Cụ Tre Gốm Đen - Chủ Nhật 20/03/2016

Bộ Trà Cụ Tre Du Lịch - Chủ Nhật 20/03/2016

Ấm Tử Sa Thạch Lựu (ATS38031682) - Thứ Tư 09/03/2016

Ấm Tử Sa Lê Hình (ATS22031681) - Thứ Tư 09/03/2016

Ấm Tử sa Nghi Hưng Chuyết Chỉ (ATS23031680) - Thứ Tư 09/03/2016

Ấm Tử Sa Thạch Biều Tử Dã (ATS25031679) - Thứ Tư 09/03/2016

Ấm Tử Sa Phỏng Cổ Như Ý (ATS34031678) - Thứ Tư 09/03/2016