Ấm Tử Sa Gốc Đào (ATS12450115)

Tên dáng ấm : Gốc Đào

Tên nghệ nhân : Tạ Hiểu Đông – Công nghệ mỹ thuật sư

Dung tích : 160 ml

Chất liệu : Đoàn sa

Tình trạng : Ấm mới

ấm tử sa gốc đào ấm tử sa gốc đào tạ hiểu đông DSC_0042 DSC_0047 DSC_0050 ấm tử sa tạ hiểu đông DSC_0055

Bài viết khác

Bộ Chén Uống Trà Tứ Quý - Chủ Nhật 20/03/2016

Chén Uống Trà Hoa Cúc - Chủ Nhật 20/03/2016

Chén Trà Sứ Định Diêu Hoa Cúc - Chủ Nhật 20/03/2016

Bộ Trà Cụ Tre Gốm Đen - Chủ Nhật 20/03/2016

Bộ Trà Cụ Tre Du Lịch - Chủ Nhật 20/03/2016

Ấm Tử Sa Thạch Lựu (ATS38031682) - Thứ Tư 09/03/2016

Ấm Tử Sa Lê Hình (ATS22031681) - Thứ Tư 09/03/2016

Ấm Tử sa Nghi Hưng Chuyết Chỉ (ATS23031680) - Thứ Tư 09/03/2016

Ấm Tử Sa Thạch Biều Tử Dã (ATS25031679) - Thứ Tư 09/03/2016

Ấm Tử Sa Phỏng Cổ Như Ý (ATS34031678) - Thứ Tư 09/03/2016