Ấm Tử Sa Kỳ Lân

Tên ấm tử sa : Kỳ Lân

Dung tích : 170ml

Chất liệu : Tử ni ( Đế tào thanh )

Tên nghệ nhân : Hào Kiệt

Tình trạng : Ấm Cũ

kỳ lân tử sa DSC_0377 DSC_0378 DSC_0382 DSC_0383 DSC_0387 vòi ấm tử sa kỳ lân ấm tử sa dáng kỳ lân DSC_0393 ấm trà tử sa dáng kỳ lân ấm tử sa kỳ lân triện ấm tử sa kỳ lân

Bài viết khác

Bộ Chén Uống Trà Tứ Quý - Chủ Nhật 20/03/2016

Chén Uống Trà Hoa Cúc - Chủ Nhật 20/03/2016

Chén Trà Sứ Định Diêu Hoa Cúc - Chủ Nhật 20/03/2016

Bộ Trà Cụ Tre Gốm Đen - Chủ Nhật 20/03/2016

Bộ Trà Cụ Tre Du Lịch - Chủ Nhật 20/03/2016

Ấm Tử Sa Thạch Lựu (ATS38031682) - Thứ Tư 09/03/2016

Ấm Tử Sa Lê Hình (ATS22031681) - Thứ Tư 09/03/2016

Ấm Tử sa Nghi Hưng Chuyết Chỉ (ATS23031680) - Thứ Tư 09/03/2016

Ấm Tử Sa Thạch Biều Tử Dã (ATS25031679) - Thứ Tư 09/03/2016

Ấm Tử Sa Phỏng Cổ Như Ý (ATS34031678) - Thứ Tư 09/03/2016