Ấm Tử Sa Huệ Dật Công (TS65011668)

Chi tiết sản phẩm :  ấm tử sa dáng lê hình chất liệu chu sa cũ. Hiệu đề khắc dao tre 2 chữ Dật Công ở đáy ấm và kèm theo là một câu thơ trong bài thơ Đằng Vương Các của nhà thơ Vương Bột đời Đường dịch nghĩa là : Nước Thu Cùng Trời Dài Một Sắc. 

 

 

ấm tử sa mạnh thần hiệu đề dật công ấm trà tử sa mạnh thần ấm tử sa dáng lê hình hiệu đề dật công ấm tử sa nghi hưng lê hình ấm trà tử sa nghi hưng dáng lê hình DSC_0177 DSC_0183 DSC_0184

Bài viết khác

Bộ Chén Uống Trà Tứ Quý - Chủ Nhật 20/03/2016

Chén Uống Trà Hoa Cúc - Chủ Nhật 20/03/2016

Chén Trà Sứ Định Diêu Hoa Cúc - Chủ Nhật 20/03/2016

Bộ Trà Cụ Tre Gốm Đen - Chủ Nhật 20/03/2016

Bộ Trà Cụ Tre Du Lịch - Chủ Nhật 20/03/2016

Ấm Tử Sa Thạch Lựu (ATS38031682) - Thứ Tư 09/03/2016

Ấm Tử Sa Lê Hình (ATS22031681) - Thứ Tư 09/03/2016

Ấm Tử sa Nghi Hưng Chuyết Chỉ (ATS23031680) - Thứ Tư 09/03/2016

Ấm Tử Sa Thạch Biều Tử Dã (ATS25031679) - Thứ Tư 09/03/2016

Ấm Tử Sa Phỏng Cổ Như Ý (ATS34031678) - Thứ Tư 09/03/2016