Ấm Tử Sa Nghi Hưng Thiên Tinh TS28081542

Tên dáng ấm : Thiên Tinh

Chất liệu : Tử nê và đoàn nê. Trên nền da ấm đất tử nê tác giả đã khéo léo điểm thêm các hạt đoàn sa nhìn như những vì sao trên bầu trời đêm

Dung tích : 200 ml

Tình trạng : Ấm mới

Ấm Tử Sa Nghi Hưng Thiên Tinh DSC_0153 DSC_0150 DSC_0151 DSC_0152 DSC_0154 DSC_0157

Bài viết khác

Bộ Chén Uống Trà Tứ Quý - Chủ Nhật 20/03/2016

Chén Uống Trà Hoa Cúc - Chủ Nhật 20/03/2016

Chén Trà Sứ Định Diêu Hoa Cúc - Chủ Nhật 20/03/2016

Bộ Trà Cụ Tre Gốm Đen - Chủ Nhật 20/03/2016

Bộ Trà Cụ Tre Du Lịch - Chủ Nhật 20/03/2016

Ấm Tử Sa Thạch Lựu (ATS38031682) - Thứ Tư 09/03/2016

Ấm Tử Sa Lê Hình (ATS22031681) - Thứ Tư 09/03/2016

Ấm Tử sa Nghi Hưng Chuyết Chỉ (ATS23031680) - Thứ Tư 09/03/2016

Ấm Tử Sa Thạch Biều Tử Dã (ATS25031679) - Thứ Tư 09/03/2016

Ấm Tử Sa Phỏng Cổ Như Ý (ATS34031678) - Thứ Tư 09/03/2016