Ấm Tử Sa Thạch Biều Tử Dã TS16081502

Tên dáng ấm : Thạch Biều Tử Dã

Chất liệu : Nguyên Khoáng Đại Hồng Bào

Dung tích : 220 ml

Tình trạng : Ấm cũ

ấm tử sa thạch biều tử dã DSC_0239 DSC_0240 DSC_0241 DSC_0244 DSC_0246 DSC_0248 ấm trà tử sa thạch biều đại hồng bào

Bài viết khác

Bộ Chén Uống Trà Tứ Quý - Chủ Nhật 20/03/2016

Chén Uống Trà Hoa Cúc - Chủ Nhật 20/03/2016

Chén Trà Sứ Định Diêu Hoa Cúc - Chủ Nhật 20/03/2016

Bộ Trà Cụ Tre Gốm Đen - Chủ Nhật 20/03/2016

Bộ Trà Cụ Tre Du Lịch - Chủ Nhật 20/03/2016

Ấm Tử Sa Thạch Lựu (ATS38031682) - Thứ Tư 09/03/2016

Ấm Tử Sa Lê Hình (ATS22031681) - Thứ Tư 09/03/2016

Ấm Tử sa Nghi Hưng Chuyết Chỉ (ATS23031680) - Thứ Tư 09/03/2016

Ấm Tử Sa Thạch Biều Tử Dã (ATS25031679) - Thứ Tư 09/03/2016

Ấm Tử Sa Phỏng Cổ Như Ý (ATS34031678) - Thứ Tư 09/03/2016