Ấm Tử Sa Thạch Biều Tử Dã (ATS25031679)

Tên dáng ấm : Thạch Biều Tử Dã

Dung tích : 180ml

Chất liệu : Tử nê

Mô Tả : Ấm chuẩn dáng thạch biều tử dã, khắc chim hoa trên thân ấm tinh tế

ấm tử sa thạch biều tử dã ấm tử sa nghi hưng giá rẻ DSC_0251 DSC_0253 DSC_0256 ấm tử sa nghi hưng thạch biều tử dã

Bài viết khác

Bộ Chén Uống Trà Tứ Quý - Chủ Nhật 20/03/2016

Chén Uống Trà Hoa Cúc - Chủ Nhật 20/03/2016

Chén Trà Sứ Định Diêu Hoa Cúc - Chủ Nhật 20/03/2016

Bộ Trà Cụ Tre Gốm Đen - Chủ Nhật 20/03/2016

Bộ Trà Cụ Tre Du Lịch - Chủ Nhật 20/03/2016

Ấm Tử Sa Thạch Lựu (ATS38031682) - Thứ Tư 09/03/2016

Ấm Tử Sa Lê Hình (ATS22031681) - Thứ Tư 09/03/2016

Ấm Tử sa Nghi Hưng Chuyết Chỉ (ATS23031680) - Thứ Tư 09/03/2016

Ấm Tử Sa Thạch Biều Tử Dã (ATS25031679) - Thứ Tư 09/03/2016

Ấm Tử Sa Phỏng Cổ Như Ý (ATS34031678) - Thứ Tư 09/03/2016