Ấm Tử Sa Đề Lương Thạch Biều (ATS22530215)

Tên dáng ấm : Thạch Biều  ( phỏng theo dáng của Trần Mạn Sanh )

Chất liệu : Đoàn sa

Dung tích : 180ml

Tình trạng : Ấm mới

ấm tử sa thạch biều quai cao ấm trà tử sa thạch biều DSC_0692 ấm tử sa thạch biều phỏng trần mạn sanh DSC_0699 DSC_0700

Bài viết khác

Bộ Chén Uống Trà Tứ Quý - Chủ Nhật 20/03/2016

Chén Uống Trà Hoa Cúc - Chủ Nhật 20/03/2016

Chén Trà Sứ Định Diêu Hoa Cúc - Chủ Nhật 20/03/2016

Bộ Trà Cụ Tre Gốm Đen - Chủ Nhật 20/03/2016

Bộ Trà Cụ Tre Du Lịch - Chủ Nhật 20/03/2016

Ấm Tử Sa Thạch Lựu (ATS38031682) - Thứ Tư 09/03/2016

Ấm Tử Sa Lê Hình (ATS22031681) - Thứ Tư 09/03/2016

Ấm Tử sa Nghi Hưng Chuyết Chỉ (ATS23031680) - Thứ Tư 09/03/2016

Ấm Tử Sa Thạch Biều Tử Dã (ATS25031679) - Thứ Tư 09/03/2016

Ấm Tử Sa Phỏng Cổ Như Ý (ATS34031678) - Thứ Tư 09/03/2016