Ấm Tử Sa Thạch Lựu (ATS38031682)

Tên dáng ấm : Thạch Lựu ( Hoa Lựu )

Dung tích : 200ml

Chất liệu : Chu nê

Tình trạng : Ấm cũ

ấm tử sa nghi hưng đẹp DSC_0356 ấm tử sa tốt DSC_0361 DSC_0362 DSC_0365 ấm tử sa thạch lựu DSC_0377 ấm tử sa đẹp DSC_0368 DSC_0374

Bài viết khác

Bộ Chén Uống Trà Tứ Quý - Chủ Nhật 20/03/2016

Chén Uống Trà Hoa Cúc - Chủ Nhật 20/03/2016

Chén Trà Sứ Định Diêu Hoa Cúc - Chủ Nhật 20/03/2016

Bộ Trà Cụ Tre Gốm Đen - Chủ Nhật 20/03/2016

Bộ Trà Cụ Tre Du Lịch - Chủ Nhật 20/03/2016

Ấm Tử Sa Thạch Lựu (ATS38031682) - Thứ Tư 09/03/2016

Ấm Tử Sa Lê Hình (ATS22031681) - Thứ Tư 09/03/2016

Ấm Tử sa Nghi Hưng Chuyết Chỉ (ATS23031680) - Thứ Tư 09/03/2016

Ấm Tử Sa Thạch Biều Tử Dã (ATS25031679) - Thứ Tư 09/03/2016

Ấm Tử Sa Phỏng Cổ Như Ý (ATS34031678) - Thứ Tư 09/03/2016