Báo Xuân Đào

Tên ấm tử sa : Báo xuân đào

Dung tích : 150ml

Tình trạng : Ấm mới

Chất liệu : Tử nê

ấm báo xuân ấm tử sa báo xuân ấm tử sa báo xuân đào ấm tử sa miệng rộng triện ấm báo xuân nắp ấm tử sa báo xuân ấm trà tử sa báo xuân đào vòi ấm tử sa báo xuân đào lưới lọc ấm tử sa tốt

Bài viết khác

Bộ Chén Uống Trà Tứ Quý - Chủ Nhật 20/03/2016

Chén Uống Trà Hoa Cúc - Chủ Nhật 20/03/2016

Chén Trà Sứ Định Diêu Hoa Cúc - Chủ Nhật 20/03/2016

Bộ Trà Cụ Tre Gốm Đen - Chủ Nhật 20/03/2016

Bộ Trà Cụ Tre Du Lịch - Chủ Nhật 20/03/2016

Ấm Tử Sa Thạch Lựu (ATS38031682) - Thứ Tư 09/03/2016

Ấm Tử Sa Lê Hình (ATS22031681) - Thứ Tư 09/03/2016

Ấm Tử sa Nghi Hưng Chuyết Chỉ (ATS23031680) - Thứ Tư 09/03/2016

Ấm Tử Sa Thạch Biều Tử Dã (ATS25031679) - Thứ Tư 09/03/2016

Ấm Tử Sa Phỏng Cổ Như Ý (ATS34031678) - Thứ Tư 09/03/2016