Bộ ấm chén pha trà thủy tinh quai trúc

Bộ ấm chén pha trà hoa bằng thủy tinh quai trúc, cả bộ gồm có :

1, Ấm trà thủy tinh quai trúc

2, Chén trà thủy tinh kèm đế chén ( có thể chọn chén 2 lớp )

3, Đế nến tròn loại to

Ấm trà thủy tinh quai trúc đế nến thủy tinh tròn ấm pha trà hoa quai trúc bộ ấm chén thủy tinh pha trà hoa

Bài viết khác

Bộ Chén Uống Trà Tứ Quý - Chủ Nhật 20/03/2016

Chén Uống Trà Hoa Cúc - Chủ Nhật 20/03/2016

Chén Trà Sứ Định Diêu Hoa Cúc - Chủ Nhật 20/03/2016

Bộ Trà Cụ Tre Gốm Đen - Chủ Nhật 20/03/2016

Bộ Trà Cụ Tre Du Lịch - Chủ Nhật 20/03/2016

Ấm Tử Sa Thạch Lựu (ATS38031682) - Thứ Tư 09/03/2016

Ấm Tử Sa Lê Hình (ATS22031681) - Thứ Tư 09/03/2016

Ấm Tử sa Nghi Hưng Chuyết Chỉ (ATS23031680) - Thứ Tư 09/03/2016

Ấm Tử Sa Thạch Biều Tử Dã (ATS25031679) - Thứ Tư 09/03/2016

Ấm Tử Sa Phỏng Cổ Như Ý (ATS34031678) - Thứ Tư 09/03/2016