Bộ ấm chén pha trà thủy tinh

Bộ ấm chén pha trà thủy tinh chuyên dùng pha trà hoa, 1 bộ gồm có :

1, Ấm trà thủy tinh có lọc trà bằng thủy tinh

2, đế nến dùng giữ ấm trà

3, chén uống trà bằng thủy tinh ( có thể chọn chén có quai hoặc chén 2 lớp )

chén uống trà thủy tinh 2 lớp bộ ấm chén pha trà thủy tinh loại nhỡ bộ ấm chén thủy tinh pha trà hoa ấm thủy tinh pha trà hoa

Bài viết khác

Bộ Chén Uống Trà Tứ Quý - Chủ Nhật 20/03/2016

Chén Uống Trà Hoa Cúc - Chủ Nhật 20/03/2016

Chén Trà Sứ Định Diêu Hoa Cúc - Chủ Nhật 20/03/2016

Bộ Trà Cụ Tre Gốm Đen - Chủ Nhật 20/03/2016

Bộ Trà Cụ Tre Du Lịch - Chủ Nhật 20/03/2016

Ấm Tử Sa Thạch Lựu (ATS38031682) - Thứ Tư 09/03/2016

Ấm Tử Sa Lê Hình (ATS22031681) - Thứ Tư 09/03/2016

Ấm Tử sa Nghi Hưng Chuyết Chỉ (ATS23031680) - Thứ Tư 09/03/2016

Ấm Tử Sa Thạch Biều Tử Dã (ATS25031679) - Thứ Tư 09/03/2016

Ấm Tử Sa Phỏng Cổ Như Ý (ATS34031678) - Thứ Tư 09/03/2016