Bộ Chén Uống Trà Mùa Xuân Cảnh Đức Trấn

Mô tả : bộ chén sứ uống trà cảnh đức trấn vẽ các loại hoa quả của mùa xuân, sử dụng màu sắc tươi sáng, men trong lòng chén trắng như ngọc, dáng chén lật đật cổ điển, mỏng nhìn được nước trà dâng lên trong chén.

bộ chén sứ cảnh đức trấn mùa xuân chén uống trà sứ cảnh đức vẽ hoa đào chén uống trà sứ vẽ lật đật DSC_0137 DSC_0141 DSC_0144 DSC_0145 DSC_0147

Bài viết khác

Bộ Chén Uống Trà Tứ Quý - Chủ Nhật 20/03/2016

Chén Uống Trà Hoa Cúc - Chủ Nhật 20/03/2016

Chén Trà Sứ Định Diêu Hoa Cúc - Chủ Nhật 20/03/2016

Bộ Trà Cụ Tre Gốm Đen - Chủ Nhật 20/03/2016

Bộ Trà Cụ Tre Du Lịch - Chủ Nhật 20/03/2016

Ấm Tử Sa Thạch Lựu (ATS38031682) - Thứ Tư 09/03/2016

Ấm Tử Sa Lê Hình (ATS22031681) - Thứ Tư 09/03/2016

Ấm Tử sa Nghi Hưng Chuyết Chỉ (ATS23031680) - Thứ Tư 09/03/2016

Ấm Tử Sa Thạch Biều Tử Dã (ATS25031679) - Thứ Tư 09/03/2016

Ấm Tử Sa Phỏng Cổ Như Ý (ATS34031678) - Thứ Tư 09/03/2016