Bộ Chén Uống Trà Tứ Quý

Mô tả : Bộ chén uống trà tứ quý gồm 4 chiếc  hàng cảnh đức trấn. Chén được vẽ tay hoàn toàn, trên mỗi chén vẽ Lan, Mai, Trúc, Cúc 4 loại cây được người xưa yêu quý nhờ vẻ đẹp và ý nghĩa sâu xa của chúng.

 

 

Bộ chén trà tứ quý vẽ tay chén trà vẽ hoa mai chén trà vẽ hoa lan DSC_0078 chén trà vẽ hoa cúc chén trà vẽ cây trúc DSC_0080

Bài viết khác

Bộ Chén Uống Trà Tứ Quý - Chủ Nhật 20/03/2016

Chén Uống Trà Hoa Cúc - Chủ Nhật 20/03/2016

Chén Trà Sứ Định Diêu Hoa Cúc - Chủ Nhật 20/03/2016

Bộ Trà Cụ Tre Gốm Đen - Chủ Nhật 20/03/2016

Bộ Trà Cụ Tre Du Lịch - Chủ Nhật 20/03/2016

Ấm Tử Sa Thạch Lựu (ATS38031682) - Thứ Tư 09/03/2016

Ấm Tử Sa Lê Hình (ATS22031681) - Thứ Tư 09/03/2016

Ấm Tử sa Nghi Hưng Chuyết Chỉ (ATS23031680) - Thứ Tư 09/03/2016

Ấm Tử Sa Thạch Biều Tử Dã (ATS25031679) - Thứ Tư 09/03/2016

Ấm Tử Sa Phỏng Cổ Như Ý (ATS34031678) - Thứ Tư 09/03/2016