Bộ Chuyên Trà Và Chén Vẽ Cá Cảnh Đức Trấn

Mô tả : Chuyên trà ( Chén tống )  và chén nón vẽ tay hình cá chép cảnh đức trấn.

Tống và Chén Trà Cảnh đức trấn vẽ cá chép chuyên trà cá chép cảnh đức trấn chén trà vẽ tay cá chép cảnh đức trấn DSC_0084 chén tống cảnh đức trấn vẽ cá chép chén trà vỏ trứng cảnh đức trấn

Bài viết khác

Bộ Chén Uống Trà Tứ Quý - Chủ Nhật 20/03/2016

Chén Uống Trà Hoa Cúc - Chủ Nhật 20/03/2016

Chén Trà Sứ Định Diêu Hoa Cúc - Chủ Nhật 20/03/2016

Bộ Trà Cụ Tre Gốm Đen - Chủ Nhật 20/03/2016

Bộ Trà Cụ Tre Du Lịch - Chủ Nhật 20/03/2016

Ấm Tử Sa Thạch Lựu (ATS38031682) - Thứ Tư 09/03/2016

Ấm Tử Sa Lê Hình (ATS22031681) - Thứ Tư 09/03/2016

Ấm Tử sa Nghi Hưng Chuyết Chỉ (ATS23031680) - Thứ Tư 09/03/2016

Ấm Tử Sa Thạch Biều Tử Dã (ATS25031679) - Thứ Tư 09/03/2016

Ấm Tử Sa Phỏng Cổ Như Ý (ATS34031678) - Thứ Tư 09/03/2016