Chén sứ uống trà vẽ mai

Chén sứ uống trà vẽ mai . Cốt sứ trong thấu quang

DSC_0099

DSC_0098

DSC_0097