Chén Trà Cảnh Đức Bọc Bạc

Tên sản phẩm : Chén uống trà cảnh đức bọc bạc

Mô tả : Chén uống trà bằng sứ cảnh đức có bọc bạc phía trong lòng chén, chén uống trà bằng bạc có tác dụng chống độc và diệt khuẩn ngoài ra chén uống trà bằng bạc làm cho vị trà dịu hơn, thử nghiệm cho thấy uống trà trong chén sứ có vị trà gắt hơn so với chén uống trà bằng bạc.

chén uống trà bọc bạc chén uống trà cảnh đức bọc bạc chén uống trà bằng bạc

Bài viết khác

Bộ Chén Uống Trà Tứ Quý - Chủ Nhật 20/03/2016

Chén Uống Trà Hoa Cúc - Chủ Nhật 20/03/2016

Chén Trà Sứ Định Diêu Hoa Cúc - Chủ Nhật 20/03/2016

Bộ Trà Cụ Tre Gốm Đen - Chủ Nhật 20/03/2016

Bộ Trà Cụ Tre Du Lịch - Chủ Nhật 20/03/2016

Ấm Tử Sa Thạch Lựu (ATS38031682) - Thứ Tư 09/03/2016

Ấm Tử Sa Lê Hình (ATS22031681) - Thứ Tư 09/03/2016

Ấm Tử sa Nghi Hưng Chuyết Chỉ (ATS23031680) - Thứ Tư 09/03/2016

Ấm Tử Sa Thạch Biều Tử Dã (ATS25031679) - Thứ Tư 09/03/2016

Ấm Tử Sa Phỏng Cổ Như Ý (ATS34031678) - Thứ Tư 09/03/2016