Chén Trà Lục Vũ Sứ Cảnh Đức

Chén trà vẽ cảnh lục vũ pha trà, gồm có 6 kiểu hoa văn khác nhau, chén có miệng lớn và nông phù hợp uống trà trong những ngày nóng nực, dễ dàng thưởng hương trà.

bộ chén trà sứ cảnh đức vẽ lục vũ bộ chén trà cảnh đức trấn cao cấp DSC_0134 chén trà sứ cảnh đức cao cấp DSC_0117 chén uống trà vẽ đẹp chén uống trà cảnh đức trấn đẹp DSC_0123 DSC_0129

Bài viết khác

Bộ Chén Uống Trà Tứ Quý - Chủ Nhật 20/03/2016

Chén Uống Trà Hoa Cúc - Chủ Nhật 20/03/2016

Chén Trà Sứ Định Diêu Hoa Cúc - Chủ Nhật 20/03/2016

Bộ Trà Cụ Tre Gốm Đen - Chủ Nhật 20/03/2016

Bộ Trà Cụ Tre Du Lịch - Chủ Nhật 20/03/2016

Ấm Tử Sa Thạch Lựu (ATS38031682) - Thứ Tư 09/03/2016

Ấm Tử Sa Lê Hình (ATS22031681) - Thứ Tư 09/03/2016

Ấm Tử sa Nghi Hưng Chuyết Chỉ (ATS23031680) - Thứ Tư 09/03/2016

Ấm Tử Sa Thạch Biều Tử Dã (ATS25031679) - Thứ Tư 09/03/2016

Ấm Tử Sa Phỏng Cổ Như Ý (ATS34031678) - Thứ Tư 09/03/2016