Chén Uống Trà Cảnh Đức Trấn Vẽ Sen

Mô tả : Chén uống trà cảnh đức trấn vẽ sen từ lúc nở đến lúc tàn, hàng vẽ tay toàn bộ,cốt sứ mỏng cao cấp .

Bộ chén uống trà cảnh đức trấn chén trà cảnh đức trấn vẽ sen chén uống trà cảnh đức trấn chén uống trà cảnh đức trấn thấu quang DSC_0681

Bài viết khác

Bộ Chén Uống Trà Tứ Quý - Chủ Nhật 20/03/2016

Chén Uống Trà Hoa Cúc - Chủ Nhật 20/03/2016

Chén Trà Sứ Định Diêu Hoa Cúc - Chủ Nhật 20/03/2016

Bộ Trà Cụ Tre Gốm Đen - Chủ Nhật 20/03/2016

Bộ Trà Cụ Tre Du Lịch - Chủ Nhật 20/03/2016

Ấm Tử Sa Thạch Lựu (ATS38031682) - Thứ Tư 09/03/2016

Ấm Tử Sa Lê Hình (ATS22031681) - Thứ Tư 09/03/2016

Ấm Tử sa Nghi Hưng Chuyết Chỉ (ATS23031680) - Thứ Tư 09/03/2016

Ấm Tử Sa Thạch Biều Tử Dã (ATS25031679) - Thứ Tư 09/03/2016

Ấm Tử Sa Phỏng Cổ Như Ý (ATS34031678) - Thứ Tư 09/03/2016