Chén uống trà CT002

Cốt sứ trong suốt ( Thấu quang)

DSC_0111

DSC_0110

DSC_0108