Chén uống trà sứ CT001

DSC_0117

DSC_0121

DSC_0115