Chén uống trà sứ CT003

Cốt sứ trong suốt ( Thấu quang ) hàng vẽ tay

DSC_0103

DSC_0106

DSC_0104