Chén uống trà sứ CT004

Chén sứ thấu quang,hàng vẽ tay

DSC_0086

DSC_0087

DSC_0089

DSC_0091