Chén Uống Trà Tùng Điểu Sứ Cảnh Đức

Mô tả : Chén uống trà bằng sứ cảnh đức vẽ tích tùng điểu hoàn toàn thủ công, chén có dáng chuông cao cổ điển 

bộ chén uống trà sứ cảnh đức Tùng Điểu chén uống trà dáng chuông cảnh đức trấn chén uống trà sứ cảnh đức chén uống trà bằng sứ cảnh đưc trấn vẽ tùng điểu DSC_0114 chén uống trà cảnh đức trấn thấu quang

Bài viết khác

Bộ Chén Uống Trà Tứ Quý - Chủ Nhật 20/03/2016

Chén Uống Trà Hoa Cúc - Chủ Nhật 20/03/2016

Chén Trà Sứ Định Diêu Hoa Cúc - Chủ Nhật 20/03/2016

Bộ Trà Cụ Tre Gốm Đen - Chủ Nhật 20/03/2016

Bộ Trà Cụ Tre Du Lịch - Chủ Nhật 20/03/2016

Ấm Tử Sa Thạch Lựu (ATS38031682) - Thứ Tư 09/03/2016

Ấm Tử Sa Lê Hình (ATS22031681) - Thứ Tư 09/03/2016

Ấm Tử sa Nghi Hưng Chuyết Chỉ (ATS23031680) - Thứ Tư 09/03/2016

Ấm Tử Sa Thạch Biều Tử Dã (ATS25031679) - Thứ Tư 09/03/2016

Ấm Tử Sa Phỏng Cổ Như Ý (ATS34031678) - Thứ Tư 09/03/2016