Chuyên Trà Sứ Cảnh Đức Vẽ Cảnh Uống Trà

Mô Tả : Chuyên trà ( Chén Tống ) Sứ cảnh đức vẽ cảnh uống trà, sản phẩm được vẽ tay hoàn toàn thủ công sống động, chất sứ  xương trong như ngọc.

chén tống sứ cảnh đức vẽ cảnh uống trà chuyên trà sứ vẽ cảnh uống trà chén tống sứ cảnh đức trấn cao cấp chén tống sứ cảnh đức trấn vẽ tay DSC_0197 DSC_0183 DSC_0179

Bài viết khác

Bộ Chén Uống Trà Tứ Quý - Chủ Nhật 20/03/2016

Chén Uống Trà Hoa Cúc - Chủ Nhật 20/03/2016

Chén Trà Sứ Định Diêu Hoa Cúc - Chủ Nhật 20/03/2016

Bộ Trà Cụ Tre Gốm Đen - Chủ Nhật 20/03/2016

Bộ Trà Cụ Tre Du Lịch - Chủ Nhật 20/03/2016

Ấm Tử Sa Thạch Lựu (ATS38031682) - Thứ Tư 09/03/2016

Ấm Tử Sa Lê Hình (ATS22031681) - Thứ Tư 09/03/2016

Ấm Tử sa Nghi Hưng Chuyết Chỉ (ATS23031680) - Thứ Tư 09/03/2016

Ấm Tử Sa Thạch Biều Tử Dã (ATS25031679) - Thứ Tư 09/03/2016

Ấm Tử Sa Phỏng Cổ Như Ý (ATS34031678) - Thứ Tư 09/03/2016