Hộp đựng trà men chảy

Hộp đựng trà men chảy , lò biến,nắp có đệm kín, cốt sứ dày . Hộp lớn để được 1,5 lạng trà .

DSC_0084

DSC_0083

Bài viết khác

Hũ Đựng Trà Thiếc Thiết Ngưu - Chủ Nhật 06/03/2016

Hũ Đựng Trà Gốm Tròn Cao - Thứ Hai 25/01/2016

Hũ Đựng Trà Sơn Thủy - Thứ Hai 25/01/2016

Hũ Đựng Trà Sứ Tròn Hoa Sen - Thứ Hai 25/01/2016

Hũ Đựng Trà Sứ Vuông Hoa Sen - Thứ Hai 25/01/2016

Hũ Đựng Trà Sứ Hoa Cúc - Thứ Hai 25/01/2016

Hũ Đựng Trà Sứ Vàng Cúc Dây - Thứ Hai 25/01/2016

Hũ Đựng Trà Sứ Đỏ - Thứ Hai 25/01/2016

Hũ Đựng Trà Gốm Khai Hoa - Thứ Tư 20/01/2016

Hũ Đựng Trà Kim Sa - Thứ Tư 20/01/2016