Hũ đựng trà đất nung

Hũ đựng trà đất nung bát tràng

DSC_0147

DSC_0145

DSC_0144

DSC_0143

Bài viết khác

Hũ Đựng Trà Thiếc Thiết Ngưu - Chủ Nhật 06/03/2016

Hũ Đựng Trà Gốm Tròn Cao - Thứ Hai 25/01/2016

Hũ Đựng Trà Sơn Thủy - Thứ Hai 25/01/2016

Hũ Đựng Trà Sứ Tròn Hoa Sen - Thứ Hai 25/01/2016

Hũ Đựng Trà Sứ Vuông Hoa Sen - Thứ Hai 25/01/2016

Hũ Đựng Trà Sứ Hoa Cúc - Thứ Hai 25/01/2016

Hũ Đựng Trà Sứ Vàng Cúc Dây - Thứ Hai 25/01/2016

Hũ Đựng Trà Sứ Đỏ - Thứ Hai 25/01/2016

Hũ Đựng Trà Gốm Khai Hoa - Thứ Tư 20/01/2016

Hũ Đựng Trà Kim Sa - Thứ Tư 20/01/2016