Linh Vật Trên Bàn Trà Chuột Kéo Bao Tiền

Chuột trên túi tiền

Chất liệu : Đất tử sa

dồ chơi trên bàn trà : con chuột chuột bằng đất tử sa chuột tử sa đồ chơi trên bàn trà

Bài viết khác

Đế Kê Ấm Tử Sa - Chủ Nhật 06/03/2016

Ti Gác Nắp Ấm Tử Sa - Thứ Sáu 04/12/2015

Linh Vật Trên Bàn Trà Chuột Kéo Bao Tiền - Thứ Năm 16/10/2014

Thiềm Thừ Mạ Vàng - Thứ Ba 23/09/2014

Thiềm Thừ Một Sừng - Thứ Sáu 01/08/2014