Thiềm Thừ Mạ Vàng

Cóc Thiềm Thừ chất liệu đất tử sa,sơn nhũ vàng rất đẹp . Dùng cho các bàn trà loại nhỏ và vừa đem tài lộc đến cho chủ nhân .

thiềm thừ thiềm thừ mạ vàng cóc thiềm thừ cóc thiêm thừ đất tử sa

Bài viết khác

Đế Kê Ấm Tử Sa - Chủ Nhật 06/03/2016

Ti Gác Nắp Ấm Tử Sa - Thứ Sáu 04/12/2015

Linh Vật Trên Bàn Trà Chuột Kéo Bao Tiền - Thứ Năm 16/10/2014

Thiềm Thừ Mạ Vàng - Thứ Ba 23/09/2014

Thiềm Thừ Một Sừng - Thứ Sáu 01/08/2014