Ấm Tử Sa

Câu chuyện của một người 10 năm học nghề làm ấm Tử Sa

Câu chuyện của một người 10 năm học nghề làm ấm Tử Sa

Lâm Tịnh Tung năm nay 43 tuổi, bắt đầu từ năm 2000, chỉ trong vòng 5 năm anh đã liên tiếp 7 lần đoạt giải vàng …”

Tìm hiểu 3 hiệu ấm trà Thế Đức, Lưu Bội và Mạnh Thần

Tìm hiểu 3 hiệu ấm trà Thế Đức, Lưu Bội và Mạnh Thần

” Trong 3 hiệu Thế Đức, Lưu Bội và Mạnh Thần, ấm Mạnh Thần có niên đại lâu đời nhất, tác giả là Huệ Mạnh Thần “