ấm tử sa cũ

Giám định niên đại Ấm Tử Sa

Giám định niên đại Ấm Tử Sa

” Nói đến ấm tử sa thì đó quả thực là một thế giới bao la và sâu rộng,ngay cả những nhà sưu tầm bỏ công tìm tòi nghiên cứu vài chục năm … “