ấm tử sa giả

Nguồn nguyên liệu khan hiếm, ấm tốt khó tìm. Giá ấm Tử Sa bị đẩy lên cả trăm lần

Nguồn nguyên liệu khan hiếm, ấm tốt khó tìm. Giá ấm Tử Sa bị đẩy lên cả trăm lần

“Chiếc ấm Tử Sa giản dị vốn chỉ dành cho những ai đam mê thưởng trà, nay đã trở thành một mặt hàng để đầu cơ”