ấm tử sa nghi hưng

Ấm Trà – Nghề chơi cũng lắm công phu !! ( Phần 2 )

Ấm Trà – Nghề chơi cũng lắm công phu !! ( Phần 2 )

” Ấm dùng để pha trà nếu quá “đẹp” thì thường không tiện dụng. Những loại ấm cầu kỳ ngày xưa không ai mua vì cổ nhân chưa đạt đến mức mua ấm để trưng, bỏ tiền mua về mà không dùng đến “

Các dáng Ấm Tử Sa phổ biến

Các dáng Ấm Tử Sa phổ biến

” Ấm Tử Sa là một loại trà cụ thân thuộc với người uống trà,là một thành phần không thể thiếu được trong bộ trà cụ của người sành trà … “

Ấm Trà Tử Sa – Nghi Hưng

Ấm Trà Tử Sa – Nghi Hưng

” Trong bài viết này, chủ yếu chúng tôi muốn giúp bạn đọc tìm hiểu loại ấm Tử sa đang được các nhà buôn đường dài Trung Quốc “