Bí quyết của những người biết uống chè

Chuyến du hành hơn 4000 năm của cây chè ( Phần 3 )

Chuyến du hành hơn 4000 năm của cây chè ( Phần 3 )

” Tất cả những người sành chè, trước hết là biết chọn chè, giữ chè được ngon lâu, kén bộ đồ chè, nước pha chè, lượng chè “vừa đủ” và các thao tác pha chè theo quy trình, bài bản nhất định …”