Bộ đồ TRÀ Đạp Tuyết Tầm Mai

Bộ đồ Trà Mai Tuyết

Bộ đồ Trà Mai Tuyết

” Sau khi có bộ đồ trà, lão phải nhờ người sang tận Ðài Loan, tìm mua cho được chiếc ấm đất hiệu Mạnh thần để pha trà cho xứng hợp … “