Cách chế biến trà

Tổng quan cách chế biến Trà

Tổng quan cách chế biến Trà

” Để chế biến Bạch trà, những đọt Trà nhỏ và non nhất được hái, hấp ngay lập tức để phòng chống sự lên men, rồi sấy khô … “