cách pha trà thái nguyên

Hướng dẫn pha trà Thái Nguyên

Hướng dẫn pha trà Thái Nguyên

“Trà Thái Nguyên có thể coi là một “Danh Trà” đất Việt, trà Thái được sử dụng hàng ngày, trong hầu như mọi gia đình Việt Nam”