cách sử dụng chén tống

Chén Tống là gì ? Sao nghe “Tàu” thế

Chén Tống là gì ? Sao nghe “Tàu” thế

” Chén tống là một trà cụ không thế thiếu được trên bàn trà, được sử dụng để làm đều trà trước khi rót ra các chén quân … “