Chè và lịch sử văn hóa Việt Nam

Chè và lịch sử văn hóa Việt Nam

Chè và lịch sử văn hóa Việt Nam

” Còn một cách nấu chè kiểu khác cũng khá phổ biến, và chắc chắn là rất nguyên thuỷ, đó là cách om, ủ lá chè xanh bằng nước sôi ở vùng trung du Vĩnh Phú … “