chén trà tri ân

Chén Trà tri ân

Chén Trà tri ân

” Ở Việt Nam, việc uống trà được coi như là một nghệ thuật, mà những dân tộc tự hào có trà đạo từ lâu đời cũng phải suy ngẫm … “