Chuyến du hành hơn 4000 năm của cây chè

Chuyến du hành hơn 4000 năm của cây chè ( Phần 3 )

Chuyến du hành hơn 4000 năm của cây chè ( Phần 3 )

” Tất cả những người sành chè, trước hết là biết chọn chè, giữ chè được ngon lâu, kén bộ đồ chè, nước pha chè, lượng chè “vừa đủ” và các thao tác pha chè theo quy trình, bài bản nhất định …”

Chuyến du hành hơn 4000 năm của cây chè ( Phần 2 )

Chuyến du hành hơn 4000 năm của cây chè ( Phần 2 )

” Hiện nay phần đông các nhà bác học thế giới đã thống nhất là quê hương xa xưa của cây chè không phải nằm gọn trong một nước, mà là cả một vùng rộng lớn … “

Chuyến du hành hơn 4000 năm của cây chè ( Phần 1 )

Chuyến du hành hơn 4000 năm của cây chè ( Phần 1 )

“Quê hương của cây chè” hoặc nói theo các nhà chuyên môn thì “nguyên sản” xa xưa của cây chè ở đâu ? Đó là một vấn đề khoa học … “