danh trà việt nam

Danh trà truyền thống của người Việt xưa

Danh trà truyền thống của người Việt xưa

Trải qua hàng ngàn năm người Việt đã tạo ra hàng chục loại danh trà đi cùng năm tháng thăng trầm của đất nước.