Đồ Trà Thời Nguyễn

Những bộ đồ Trà thời nhà Nguyễn

Những bộ đồ Trà thời nhà Nguyễn

” Người Việt có một nền “văn hóa uống trà”, tuy không đến mức nâng thành Trà đạo (Chado) như người Nhật, nhưng nền “văn hóa” ấy có từ lâu đời … “