đồ trà việt

Đồ gốm Việt trong văn hóa Trà

Đồ gốm Việt trong văn hóa Trà

” Việt Nam đã biết đến trà thời Ðông Hán, nhưng trà đạo Việt thành hình vào đời nhà Ðường, theo các nhà sư Phật giáo và Giao Châu … “