không gian thưởng trà của người việt

Không gian thưởng trà của người Việt

Không gian thưởng trà của người Việt

Khác với Nhật Bản, cách thưởng thức trà và góc thưởng trà của Việt Nam lại hướng đến sự gần gũi giản dị, tinh tế và lược bỏ tối đa cái rườm rà.